TERAPIE V POHYBU 3. WORKSHOP MANUÁLNÍ DOTEKOVÁ TERAPIE V POHYBU

TERAPIE V POHBU 3. MANUÁLNÍ DOTEKOVÁ TERAPIE V POHYBU 

HARMONOGRAM :

10 – 11HOD SPOLEČNÁ PRAXE TERAPIE V POHYBU A ČTENÍ Z POHYBŮ A TKÁNÍ VAŠE DOTAZY Z PRAXE a předchozích kurzů

 

11 -12 HOD SKUPINIOVÁ LEKCE ROZŠÍŘENÍ POZOROVACÍCH A ROZLIŠOVACÍCH SCHOPNOSTÍ KLIENTA A LEKTORA A VYUŽITÍ POHYBOVÝCH MOŽNOSTÍ

  • - STABILITA opora, využití pomůcek, vlastní manuální dopomoc

  • - MOBILITA variace pohybů tak, aby klient pochopil své možnosti

  • - STABILITA V MOBILITĚ pohyb ve vlastním optimu klienta 

 

12 – 13 HOD MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU ladění klienta do jeho vlastníhoi optima a hledání společných pohybových možností

  • - PÁNEV

  • - HRUDNÍK

  • - TRUP

 

13-14 HOD SPOLEČNÝ OBĚD

 

14-15 HOD SPOLEČNÁ SKUPINOVÁ LEKCE TERAPIE V POHYBU S MANUÁLNÍ DOPOMOCÍ, TERAPIÍ V POHYBU S VYUŽITÍM REHABILIATČNÍCH POMŮCEK

 

15-17 HOD MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU ladění klienta do jeho vlastníhoi optima a hledání společných pohybových možností

 

  • - HORNÍ KONČETINA

  • LOPATKA – RAMENO – LOKET – RUKA V SOUVISLOSTOCH A PROPOJENÍ

  • - DOLNÍ KONČETINA KYČEL – KOLENO – CHODIDLO V SOUVISLOSTECH A PROPOJENÍ

  • HLAVA A ČELISTNÍ KLOUB MANUÁLNÍ TERAPIE V POHYBU

Chci se přihlásit