MANUÁLNÍ TERAPIE

Každý vědomý dotek, jemný kontakt, cílená terapie umí změnit a propojit celý povrchový systém těla.

Tyto změny mají za následek změnu vnitřního prostředí. Cílem manuálních terapií a technik je uvolnit, nastimulovat změnit napětí povrchu tak, aby došlo ke zmeně napětí do co nejhlubších vrstev tkání. Lze nimi ovlivnit pohyblivost, pružnost, stabilitu i koordinaci. Techniky které vám nabízíme jsou :

 

- mobilizace měkkých tkání

- fasiální stretch

- manuální korekce

- relaxační manuální techniky

- regenerační doteková terapie

- jemné stimulační techniky

- hloubková doteková terapie

- techniky s využitím různých rehabilitačních pomůcek

- techniky, masáže pečující o jizvy

 

Chci se přihlásit