DIAGNOSTIKA A VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Každý pohyb, napětí, zbarvení kůže, bolest .... vám může prozradit, co vám pomůže.

Cílem diagnostiky najít skrze vyšetření pohledem, dotekem funkčními testy, anamnézou  a jinými vstupy vhodnou terpaii pro klienta tak, aby se cíleně vyřešil jho záměr návštěvy.

Chci se přihlásit