Akce

Náhradní lekce pilates | 7.12.2020

Náhradní lekce jógy | 7.12.2020

MABON - podzimní rovnodennost a PROBUZENÍ ČARODĚJKY | 17.9.2020

    Podzim nás vede do Stínu, do tmy, do Středu, do Sebe...

Ve dnech kolem podzimní rovnodennosti energie živlu Země nabývají na síle a dvojitá spirála, kterou vytváří se zhmoťnuje v našich životech: světlo a tma, tvoření a ničení, začátek a konec, napětí a uvolnění, očista a zrod...

 
    Zvu vás, abychom se podívali "do Zrcadla", čím pro nás byl tento rok, jaká je nyní naše sklizeň toho, co jsme zaseli...

    Propojíme se s Matkou Zemí, abychom jí vyjádřili Vděčnost. Učiníme závazek, že v ní budeme obnovovat Rovnováhu a Harmonii, Svobodu nádechu i výdechu. Tento slib zároveň dáme i sami sobě, aby se stal naší Vnitřní pravdou, kterou budeme žít ve Vnějším světě... 

   ... Neboť je to Země, která nám poskytuje Hojnost, Moudrost i Krásu... Cokoliv činíme jí, činíme sobě...

   Přetransformujeme svoje Strachy a omezení v úctu a respekt ... s Uvědoměním, že Země tady vždy bude i bez Člověka, ale Člověk bez Země nikdy...

   

 

KOUZLO ACCESS BARS A MAGIE METAMORFIKY | 17.9.2020

 

      Interaktivni přednáška o terapiích, jejichž principem je kvantová fyzika, čisté Vědomí, vaše Dovolení i Nekonečné možnosti vaší Bytosti...

      Jedná se o terapie jemné, hluboké, bezpečné... ... terapie našich nekonečných možností ... ... terapie pracující s naším STRACHEM, BOLESTÍ, ZRANĚNÍM, SAMOTOU, OBAVOU, SOUDY, VÝČITKAMI, NEPŘIJETÍM, ZLOBOU, STRNULOSTÍ, SMUTKEM, TRAUMATY Z PRENATÁLU, SEBEHODNOTOU i SEBELÁSKOU...

 

 .... s obzorem Nekonečných možností, v Jemnosti i Hloubce, v plynutí i rychlém proudu, s Laskavostí i Láskou se vás těší ŽANET.

Život ve svých RUKÁCH psychosomatika přednáška | 14.9.2020

6.11.2020 18-20hod cena 300kč ( na místě v htovosti 350kč)

Umíte držet život pevně ve svých rukách? Nebo naopak držíte se něčeho a nebo někoho a neumíte se pustit? Umíte uchopit šanci, kterou vám život nabízí? Pokud ne nevadí, tato přednáška vám pomůže si tyto věci uvědomit a na vás už je to změnit.

Přihlašovat se můžete na našich stránkách v rozvrhu www.jogapilatescentrum.cz.

Vaše rezervace je platná až po uhrazení částky 300kč na č. ú. 2500930748/2010 do pozn. napište prosím RUCE  a vaše jméno děkujeme. Na místě je platba v hotovosti 350kč.

Těšíme se na vás Silvie  KRČMOVÁ organizátorka akce a Iva HASTÍKOVÁ přednášející.

 

1 2 3 4 starší »