Provozní podmínky Jóga a Pilates Centra platné od 1.1.2021

INFORMACE PRO VŠECHNY NAŠE KLIENTY

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať předejdeme zbytečným nedorozuměním. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů na lekcích. Děkujeme.

INFORMACE O NÁHRADÁCH

 • V případě nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradníka. Před lekcí je vhodné nahlásit váš záskok lektorce telefonicky nebo SMS zprávou.
 • Pokud se klient předem řádně odhlásí z lekce prostřednictvím našich stránek a svou účast zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má nárok na náhradu (po domluvě se svojí lektorkou).
 • Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 1x za celý kurz a to vždy po domluvě se svojí lektorkou.
 • Náhradu si lze vybrat jen u své lektorky a to po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s ní. Rezervační systém náhrady nenabízí.
 • Náhrady z kurzu nelze využívat na otevřené lekce, workshopy, semináře a přednášky.
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu. Ani nelze žádat vrácení peněz za nevyčerpanou lekci.
 • Náhrady lze využít jen v případě řádné omluvy 3 hod předem, volného místa na lekci a po domluvě s lektorkou.

ON-LINE NÁHRADY

 • V případě, že bude centrum uzavřeno z důvodu vládního nazířezení, může vám lektorka nabídnout jako náhradu za neodcvičené lekce NÁHRADNÍ LEKCI v podobě ON-LINE lekce nebo VIDEO-LEKCI. Děkujeme za pochopení.

PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA KURZY

 • Na kurzy i otevřené lekce se každý klient hlásí sám v našem systému. Pokud klient není řádně přihlášen v systému, jeho rezervace místa není platná a nemusí se na lekci dostat.
 • Pokud se chce klient z kurzu odhlásit, musí upozornit lektorku kurzu emailem, msm zprávou nebo jinou formou. Sám se oshlásit z KURZU nemůže.
 • Po zahájení kurzu se lze stále přihlásit jako NÁHRADNÍK a v případě uvolnění místa v kurzu, vás ihned lektorka upozorní a nabídne vám volné místo. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet lekcí.

ODHLAŠOVÁNÍ SE Z LEKCÍ

 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3 lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání částky do dalšího kurzu. To je ale nutné nahlásit lektorce včas a to ihned ve stavu nemoci či úrazu, operace atd... Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a částka vám propadá. Stále platí, že za sebe po dobu vaší nepřítomnosti můžete zaslat náhradu.
 • Systém umožňuje odhlásit se z ketrékoliv lekce nejpozději 3 hodiny předem. Později vás systém již k odhlašení nepustí.
 • Prosíme všechny klienty, kteří se přihlásí na otevřenou lekci, workshpop, víkendovou akci a chtějí se odhlásit, aby tak učinili 24hod před začátkem lekce. Je to z důvodu možnosti nabídnout vaše místo náhradníkům a obsadit tak volná místa, aby akce nemusela být zbytečně zrušena. Děkujeme

PLACENÍ ZÁLOH NA KURZY

 • Po přihlášení a uhrazení zálohy má klient automatickou rezervaci místa na vybraném kurzu, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek, které jsou v centru k dispozici.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším NÁHRADNÍKŮM.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet po domluvě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu propadá a jeho místo je nabídnuto NÁHRADNÍKŮM. Proto prosíme o včasné upozornění a oznámení to lektorce, aby s vámi počítala v případě, že se první lekce nemůžete zůčastnit.

ZRUŠENÍ LEKCE ZE STRANY LEKTORKY

 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu nahrazena.
 • Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách, proto je prosím před každou lekcí zkontrolujte v ROZVRHU. Děkujeme
 • Bude vám také zaslána SMS zpráva a informační email o zrušení lekce. Proto prosíme všechny klienty o uvedení platného tel. čísla a emailu při registraci. Děkujeme.

NÁHRADNÍK

 • Nově náš rezervační systém umožnuje přihlásit se i na již obsazený kurz (otevřenou lekci) jako NÁHRADNÍK.
 • V případě, že je kurz již plně obsazen, ale může se stát, že se někdo ještě na psolední chvíli odhlásí min. 3 hodiny předem, pak vás ihned lektroka informuje o volném místě na kurzu, (otevřené lekci) a vy se můžete kurzu, lekce, workshopu, akce zůčastnit.
 • NÁHRADNÍK slouží i jako informace pro lektroky o který kurz, čas, den je zájem a v případě více zajemců vám ihned vyjdeme vstříct a nabídneme vám NOVÉ KURZY, LEKCE, PŘEDNÁŠKY A NEBO WORKSHOPY NA STEJNÉ TÉMA. Proto se prosím hlaste, doporučujte nás a neváhejte, i když je kurz již obsazen.