INFORMACE O NÁHRADÁCH, PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA KURZY, ODHLAŠOVÁNÍ SE Z LEKCÍ A PLACENÍ ZÁLOH NA KURZY

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať předejdeme zbytečným nedorozuměním. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů.

 • V době vaší nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradníka. Před lekcí je vhodné nahlásit váš záskok lektorce.
 • Pokud se klient předem řádně odhlásí z lekce prostřednictvím našich stránek a svou účast zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz z lekcí, které mu systém nabízí u své lektorky.
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu.
 • Náhrady lze využít jen v případě řádné omluvy a volného místa na lekci.
 • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet lekcí.
 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3 lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání částky do dalšího kurzu. Nutné nahlásit lektorce včas, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Po přihlášení a uhrazení zálohy (kurzovného) má klient automatickou rezervaci místa na vybraném kurzu, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu nahrazena. Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách a bude vám zaslána sms zpráva a informační email.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším náhradníkům.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu propadá a jeho místo je nabídnuto náhradníkům.