Cvičení

Informace o kurzech

Typy lekcí

Nabídka cvičení

FYZIO PILATES INTENZIV se Silvou

JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU se Silvou

REHABILITAČNÍ Jóga v popruzích

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

RANNÍ JÓGA PRO SEBE

VEČERNÍ JÓGA PRO VŠECHNY

MEDICAL JÓGA THERAPY

FYZIO PLATES THERAPY se Silvou

Pilates - zdravá záda

Jogohraní pro rodiče s dětmi 24-36 měsíců

PILATES CLINIC METHOD

SM - systém

Rehabilitační pilates

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE SILVOU

Hravě a zdravě - jóga pro děti

Jóga pro dívky 8 - 13 let

THERAPY-DYNAMIC-YOGA

Pilates Pružná páteř - kompenzační cvičení

Jóga pro děti (8 -13 let) - kompenzační cvičení

RODINNÁ ACROYOGA pro děti od 4 let a jejich rodiče

Pohádkové jógování pro dděti od 3 let

Junior Yoga

Pilates pro těhotné

Zdravotní power jóga

MEDITACE A RELAXACE

CESTOU ČCHI-KUNGU PRO ŽENY

MEDITAČNÍ RITUÁL NOVOLUNÍ

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA I.

PILATES BEST se Sillvou

Yoga Wheel

TANEC PRO VNITŘNÍ ŽENU

TANEC PRE VLÁĎU - DANCEJÓGA

PÁNEVNÍ DNO, BŘICHO A CORE

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY

PROTISTRESOVÁ BIOENERGETIKA

CESTA ŽENY

LYMFATICKÁ AUTOMASÁŽ A HORMONÁLNÍ DIETA

INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů

 • V době vaší nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradu nebo můžete oslovit kamarádku z jiného kurzu. Před zahájením lekce je dobré nahlásit váš záskok lektorce předem.
 • Pokud se klient předem řádně omluví a svou účast na lekci zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má po dohodě s lektorkou nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz z lekcí ,které mu systém nabízí
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu a náhrady nejsou automatické, lze je využít  jen v případě řádné omluvy
 • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem - 16ti osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet hodin.
 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3. lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání hodin do dalšího kurzu - nutné nahlásit lektorce včas - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Po přihlášení a uhrazení zálohy ( kurzovného) má klient automatickou rezervaci místa na vybrané hodině, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu automaticky nahrazena. Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách a bude vám  zaslána sms a email.
 • Po absolvování kurzu je klientpo uhrazení zálohy (kurzovného) automaticky veden jako zájemce o kurzy následující a při novém otevření kurzu je mu dávána přednost před novou klientelou.
 • Klient bude po uhrazení zálohy nebo kurzovného naším rezervačním systémem automaticky převeden do nového kurzu.
 • Pokud včas klient uhradí zálohu na kurz (která se mu následně odečte z ceny kurzovného) v termínu zvoleném lektorkou, pak obdrží informační email s potvrzením jeho rezervace.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším náhradníkům.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet (kde klient zadává své jméno, příjmení čas a den cvičení), vždy po dohodě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu automaticky propadá a jeho místo je nabídnuto náhradníkům.

Zápis do nových kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a neobsazení všech 15. míst stávající klientelou a to vždy:

 • poslední týden v srpnu na září + říjen + listopad
 • poslední týden v prosinci na leden + únor + březen
 • poslední týden v březnu na duben + květen + červen

Na otevřené lekce v nabídce rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Dělení kurzů PILATES dle úrovně

Začátečníci

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates, jeho historií a naučit se základní pravidla a některé jednodušší modifikace cviků dle vlastních potřeb. Naučíte se zde poznávat své tělo, jak funguje, jak ho ovládat a co nejergonomičtěji ho používat při sportu, práci a ve volném čase. Cílem kurzu je napravit si celkové držení těla, naučit se správně dýchat, naučit se základní pozice v sedě, stoji a chůzi a zbavit své tělo bolesti tím, že ho správně posílíte a protáhnete pomocí kombinací cviků pilates a moderních technik z oboru fyzioterapie.

Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujících úrovních.

Mírně pokročilí

V tomto kurzu se zdokonalíte v naučených pozicích (sedu, stoji, chůzi), naučíte se jejich novým variantám a modifikacím dle vlastních potřeb a vašich cílů. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a 3D pohyb jednotlivých částí těla. Součástí kurzu jsou různé testy z oboru fyzioterapie pro lepší sebepoznání vlastního těla, relaxační techniky, dechová cvičení, ale i nácvik automobilizačních technik a rehabilitačních cvičení na doma.

Pokročilí

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy pro mírně pokročilé. Naučíte se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich variantách spojených s 3D pohybem v prostoru a pro modifikaci jednotlivých cviků přímo vám na míru budete při cvičení využívat různé rehabilitační pomůcky jako gymball, owerball, theraband, roller nebo Bosu. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.

Dělení kurzů JÓGY dle úrovně

Začátečníci

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s dynamickým cvičením jógy, naučit se základní pozdravy slunci a některé jednodušší modifikace asán. Budeme se učit správně zapojovat do cvičení dech, poznávat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Cílem kurzu je naučit se správné provedení jednotlivých asán, přechody mezi asánami prostřednictvím vinyasy, abychom cvičením proplouvali v rytmu dechu.

Pokročilý

V tomto kurzu se zaměříme na zdokonalení základních asán a jejich modifikace a budeme zkoušet náročnější vinyasy (přechody mezi jednotlivými asánami). Budeme cvičit v rytmu flow, tedy na vlně svého dechu a zkoušet i náročnější asány, vyžadující stabilitu, sílu a pružnost.

O nás

Jóga a pilátes centrum Přerov spojuje dlouholetou zkušenost s přátelským přístupem ...

Kontakt

Žerotínovo náměstí 14, Přerov 750 00

777 346 082

info@jogapilatescentrum.cz