Cvičení

Informace o kurzech

Rozvrh

Nabídka cvičení

FYZIO PILATES INTENZIV

JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU

REHABILITAČNÍ Jóga v popruzích

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

RANNÍ JÓGA PRO SEBE

VEČERNÍ JÓGA PRO VŠECHNY

MEDICAL JÓGA THERAPY

FYZIO PLATES THERAPY

PILATES - ZDRAVÁ ZÁDA

PILATES CLINIC METHOD

SM - systém

Rehabilitační pilates

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE SILVOU

THERAPY-DYNAMIC-YOGA

Pilates Pružná páteř - kompenzační cvičení

Jóga pro děti (8 -13 let)

PILATES SPECIÁL - DECH, DIASTÁZA, CORE

Junior Yoga

Pilates pro těhotné

Zdravotní power jóga

MEDITACE A RELAXACE

MEDITAČNÍ RITUÁL NOVOLUNÍ

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA I.

ÚPLŇKOVÉ MEDITAČNÍ ODEVZDÁNÍ

TANEC PRO VNITŘNÍ ŽENU

ŽENY V KRUHU, SPIRÁLE, CYKLU A TANCI

PÁNEVNÍ DNO, BŘICHO A CORE

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY

PROTISTRESOVÁ BIOENERGETIKA

CESTA ŽENY

LYMFATICKÁ AUTOMASÁŽ A HORMONÁLNÍ DIETA

ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA

JÓGA STRETCH

Slavnost PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

PILATES dynamický trénink

MEDITAČNÍ VEČER - Očista v energiích SAMHAINU

PILATES CLINIC - CORE

PortDeBras™ - tanečně - pohybová terapie

Másážní a relaxační lekce s pomůckami Roller a Activaball

INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů na lekcích.

 • V době vaší nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradu nebo můžete oslovit kamarádku z jiného kurzu. Před zahájením lekce je vhodné nahlásit váš záskok lektorce.
 • Pokud se klient předem řádně omluví a svou účast na lekci zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má po dohodě s lektorkou nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz z lekcí, které mu systém nabízí u své lektorky.
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu a náhrady nejsou automatické, lze je využít jen v případě řádné omluvy.
 • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem - 16ti osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet hodin.
 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3 lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání hodin do dalšího kurzu - nutné nahlásit lektorce včas - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Po přihlášení a uhrazení zálohy ( kurzovného) má klient automatickou rezervaci místa na vybrané hodině, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu automaticky nahrazena. Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách a bude vám zaslána sms zpráva a informační email.
 • Po absolvování kurzu je klient po uhrazení zálohy (kurzovného) automaticky veden jako zájemce o kurzy následující a při novém otevření kurzu je mu dávána přednost před novou klientelou.
 • Klient bude po uhrazení zálohy nebo kurzovného naším rezervačním systémem automaticky převeden do nového kurzu.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším náhradníkům.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet (kde klient zadává své jméno, název cvičení), vždy po dohodě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu automaticky propadá a jeho místo je nabídnuto náhradníkům.

O nás

Jóga a pilátes centrum Přerov spojuje dlouholetou zkušenost s přátelským přístupem ...

Kontakt

Žerotínovo náměstí 14, Přerov 750 00

777 346 082

info@jogapilatescentrum.cz