Cvičení

Informace o kurzech

Typy lekcí

Nabídka cvičení

FYZIO PILATES INTENZIV se Silvou

JÓGA VĚDOMÉHO POHYBU se Silvou

REHABILITAČNÍ Jóga v popruzích

TERAPEUTICKÁ JIN JÓGA

RANNÍ JÓGA PRO SEBE

VEČERNÍ JÓGA PRO VŠECHNY

MEDICAL JÓGA THERAPY

FYZIO PLATES THERAPY se Silvou

Pilates - zdravá záda

Jogohraní pro rodiče s dětmi 24-36 měsíců

PILATES CLINIC METHOD

SM - systém

Rehabilitační pilates

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE SE SILVOU

Hravě a zdravě - jóga pro děti

Jóga pro dívky 8 - 13 let

THERAPY-DYNAMIC-YOGA

Pilates Pružná páteř - kompenzační cvičení

Jóga pro děti (8 -13 let) - kompenzační cvičení

RODINNÁ ACROYOGA pro děti od 4 let a jejich rodiče

Pohádkové jógování pro dděti od 3 let

Junior Yoga

Pilates pro těhotné

Zdravotní power jóga

MEDITACE A RELAXACE

CESTOU ČCHI-KUNGU PRO ŽENY

MEDITAČNÍ RITUÁL NOVOLUNÍ

TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA I.

PILATES BEST se Sillvou

Yoga Wheel

TANEC PRO VNITŘNÍ ŽENU

TANEC PRE VLÁĎU - DANCEJÓGA

PÁNEVNÍ DNO, BŘICHO A CORE

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY

PROTISTRESOVÁ BIOENERGETIKA

CESTA ŽENY

LYMFATICKÁ AUTOMASÁŽ A HORMONÁLNÍ DIETA

Typy lekcí

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 14ti osob. Upřednostňujeme tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, se kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám, na které ho jinde nikdo ani neupozorní.

Otevřené lekce

Na tyto lekce může přijít po přihlášení kdokoliv, kdo má zájem právě teď si zacvičit. Ale prosíme všechny klienty pokud se nebudou moci otevřené lekce zúčastnit, aby se nejpozději 3 hodiny předem z lekce odhlásili nebo poslali sms zprávu přímo lektorce. Při opakované neúčasti na nahlášených lekcích bez omluvy bychom byli nuceni Vás z naší registrace klientů vyřadit.

Individuální lekce PILATES

Podstata individuálního cvičení je spočívá v individuálním přístupu ke cvičení na základě podrobné osobní i funkční anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám, domácí program, který lze vytvořit klientovi přímo na míru dle jeho požadavků a cílů, ale i počet kontrolních hodin, kdy se kontroluje přesnost provedení cviků. Klientovi lektor může vytvořit individuální plán v kombinaci s možnostmi i jiných cvičebních stylů nebo jiných aerobních aktivit, jako jsou spinning, běh, in line brusle. Výhodou je osobní přístup lektor-klient. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla, zbavení se bolesti.

Individuální lekce JÓGY

Pro ty z Vás, kteří upřednostňují individuální přístup, nabízíme také lekce jógy pro 1-2 osoby. Domluvíme se na vhodném termínu a sami si určíte, jakému stylu jógy a v jaké úrovni pokročilosti se chcete věnovat. Jednotlivé lekce pak budou přizpůsobeny Vašim potřebám a aktuálnímu stavu jak fyzickému tak psychickému.

Skupinové lekce pro kolektiv

Výhodou je uzavřená skupinka klientů od 10 do max. 14-ti sobo, kteří mají po domluvě s lektorkou stanovaný čas a den cvičení, které se opakuje na dobu určenou dle přání a cílů klientů. Toto cvičení je určené např. pro cvičení zaměstnanců firem, ale lze ho využít pro cvičení v kolektivu kamarádek, skupiny sportovců, maminek na mateřské... Podstatou skupinových lekcí je individuální přístup lektora a individuální cíl určený klienty (např. preventivní cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání, zlepšení flexibility při vrcholovém sportu nebo zlepšení kondice po porodu…).

Akce

Je informativní lekce určená pro všechny, kteří mají zájem si nejen zacvičit, ale také dovědět se o daném tématu více informací popř. konzultovat s lektorkou své dotazy, problémy a cíle. Workshop trvá 1,5 -2,5 hod a cvičení je cílené k danému tématu a v průběhu je prokládáno různými informacemi, s cílem přiblížit zájemcům co nejvíce podstatu vybraného tématu.

Ukázkové lekce

Tyto lekce jsou určeny pro úplně novou klientelu, která nezná ani teoreticky ani prakticky cvičení Pilates a Jógy a přesto by měla zájem zapsat se do těchto kurzů. Cílem je ukázat klientovi vedení hodiny, způsob cvičení, přístup ke klientovi, seznámit ho blíže s vybraným cvičením tak, aby se po hodině mohl rozhodnout, který kurz mu bude vyhovovat.

Po dohodě se lze domluvit i na pravidelných lekcích pro uzavřené skupinky, jednotlivce, školení na vámi zvolené téma z oboru rehabilitace, pilates a jógy. Na každé hodině budete po celou dobu pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, se kterou můžete kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se chyb, na které vás jinde neupozorní.

O nás

Jóga a pilátes centrum Přerov spojuje dlouholetou zkušenost s přátelským přístupem ...

Kontakt

Žerotínovo náměstí 14, Přerov 750 00

777 346 082

info@jogapilatescentrum.cz